SETMANA SANTA A ROMA

Les més grans del club han passat els dies de Setmana Santa al congrés UNIV, a Roma, amb el Sant Pare