Un grup de pares i mares de la província de Tarragona van impulsar l’Associació l’any 1986, pensant en complementar l’educació que les seves filles rebien a la família i al col·legi.